Home ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายที่ใช่ทำยังไงให้เหมาะกับตนเอง

  การออกกำลังกายที่ดีควรจะตั้งเป้าหมายและวางแผนให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างถูกต้องมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ บางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ แม้ว่าตนเองสุขภาพไม่ดี ต้องทำงานหนักทุกวันจึงคิดว่าตนเองไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วเพราะงานที่ทำอยู่ก็เปรียบเสมือนการออกกำลังกาย แต่ความจริงแล้วความคิดนี้เป็นสิ่งผิด สิ่งที่ถูกต้องนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ และมีการทำซ้ำ ๆ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง สควอท ดันพื้น ซิทอัพ โหนบาร์ การออกกำลังกายในปัจจุบันมี 3 รูปแบบที่นิยมกัน คือ 1.แอโรบิค (Aerobic) หรือ คาร์ดิโอ (Cardio) เป็นแบบพื้นฐาน ได้รับความนิยมมาก...

แนะนำการรับประทานอาหารช่วงออกกำลังกาย

  จุดประสงค์ของการออกกำลังกายในแต่ละคนก็แตกต่างกัน มีทั้งการเข้าสังคม การท่องเที่ยว การเพิ่มน้ำหนัก การส่งเสริมสุขภาพจิต แม้เป้าหมายต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้จากการออกกำลังกายอย่างแน่นอนคือ สุขภาพที่ดีกว่าเดิม ในการออกกำลังต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ดังนั้นควรจะตักตวงเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง การออกกำลังกายไม่ได้จบลงหลังจากการหยุดพักเท่านั้น แต่ควรจะจบลงที่การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ตลอดถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ ในครั้งนี้จะพูดถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม สำหรับการออกกำลังกาย 3 รูปแบบ คือ  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และ การลดน้ำหนัก 1.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไม่มีระเบียบบังคับที่ชัดเจน...