Categories
ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายที่ใช่ทำยังไงให้เหมาะกับตนเอง

 

การออกกำลังกายที่ดีควรจะตั้งเป้าหมายและวางแผนให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างถูกต้องมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ บางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ แม้ว่าตนเองสุขภาพไม่ดี ต้องทำงานหนักทุกวันจึงคิดว่าตนเองไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายแล้วเพราะงานที่ทำอยู่ก็เปรียบเสมือนการออกกำลังกาย แต่ความจริงแล้วความคิดนี้เป็นสิ่งผิด สิ่งที่ถูกต้องนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ และมีการทำซ้ำ ๆ เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง สควอท ดันพื้น ซิทอัพ โหนบาร์

การออกกำลังกายในปัจจุบันมี 3 รูปแบบที่นิยมกัน คือ

1.แอโรบิค (Aerobic) หรือ คาร์ดิโอ (Cardio)

เป็นแบบพื้นฐาน ได้รับความนิยมมาก ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ต้องใช้กำลังเยอะ แต่จะใช้ระยะเวลานานในแต่ละครั้ง เช่น การวิ่งจ๊อกกิ้ง การเต้นแอโรบิค การปั่นจักรยาน การออกกำลังกายประเภทนี้ ช่วยให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยลดไขมัน ทำให้ปอดและร่างกายแข็งแรง

2.แอนาแอโรบิค(Anaerobic)

เป็นการเน้นไปในทางการเพิ่มพละกำลัง เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเป็นหลัก นิยมในหมู่นักเพาะกาย เช่น การยกน้ำหนัก การยกเวท มีลักษณการปฎิบัติแบบ ทำ ๆ หยุด ๆ ถึงแม้จะไม่ได้ใช้เวลาติดต่อกันนาน แต่มีโปรแกรมที่ต้องทำตาม เช่น ต้องยกน้ำหนัก 10 ครั้งและพัก 1 นาทีและมายกต่ออีก 10 ครั้ง ทำแบบนี้วนไปจนหมดโปรแกรมที่วางไว้

3.อินโซน(In zone)

เป็นรูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดอัตราการเต้นหัวใจมาอ้างอิงบอกถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติ เช่น

โซนที่ 1 เหมาะสำหรับฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บ การแต้นหัวใจอยู่ที่ ร้อยละ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

โซนที่ 2 เหมาะสำหรับการลดน้ำหนัก การแต้นหัวใจอยู่ที่ ร้อยละ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

โซนที่ 3 เหมาะสำหรับการเพิ่มความแข็งแรง การแต้นหัวใจอยู่ที่ ร้อยละ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

โซนที่ 4 เหมาะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะของร่างกาย การแต้นหัวใจอยู่ที่ ร้อยละ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

โซนที่ 5 สำหรับการเพิ่มขีดจำกัดของร่างกาย การแต้นหัวใจอยู่ที่ ร้อยละ 90 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

in Zone เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะแบ่งระดับความหนักหน่วงการใชกล้ามเนื้อตามอายุของผู้ปฏิบัติ ในแต่ละช่วงอายุจะมีอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยที่ต่างกัน จึงต้องใช้โซนที่ต่าง ไม่เหมือนกับ 2 รูปแบบก่อนที่ใช้มาตรฐานท่าทาง และความหนักหน่วงเป็นเกณฑ์

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบไหนต่างก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้ ฉนั้นควรเลือกแบบที่เข้ากับตัวเองไม่สร้างความลำบากทั้งค่าใช้จ่ายและการใช้เวลาในการปฏิบัติ นอกจากนี้อาจจะพิจารณาให้การออกกำลังเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ต้องทำร่วมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก จะได้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความพัมพันธ์ในครอบครัว