Categories
สุขภาพ

วางแผนสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพดีตลอดทั้งปี

การวางแผนสุขภาพถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดด้านการดูแลตัวเองของคนยุคนี้ เกิดขึ้นจากในอดีตที่คนในวัยเรียน, วัยทำงาน และวัยผู้ใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพสูง เกิดจากการทำงานหนักและความเครียด รวมไปถึงไม่สามารถจัดระเบียบการใช้ชีวิตให้ถูกต้องได้ ดังนั้นการวางแผนสุขภาพจึงจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของคุณดูดีได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคภัยร้ายแรงใดๆ พร้อมช่วยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาแผนสุขภาพที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตมีความสุขและสุขภาพดี ลองดูคำแนะนำเหล่านี้

5 วิธีวางแผนสุขภาพให้ดูดีไปตลอดทั้งปี

1.วิเคราะห์สุขภาพปัจจุบัน

เริ่มแรกของแผนสุขภาพ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันของคุณ โดยวิเคราะห์ว่าช่วงนี้คุณรู้สึกอย่างไรต่อสุขภาพและร่างกาย เช่น มีอาการอ่อนเพลียบ่อยแค่ไหน, ป่วยเป็นหวัดหรือเป็นไข้บ่อยแค่ไหน, มีอาการเจ็บป่วยหรือปวดส่วนใดของร่างกายหรือไม่ และช่วงเดือนนี้ไปพบแพทย์มาแล้วกี่ครั้ง เป็นต้น โดยให้จดรายละเอียดของทุกเหตุการณ์เอาไว้ จำกัดเวลาไว้ที่ช่วง 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์แล้วให้ต่อที่แผนต่อไปได้เลย

2.บันทึกและจัดระเบียบใหม่

เมื่อประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์สุขภาพภายใน 1 เดือนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการจดบันทึกและคัดแยกเอาอาการที่คุณเป็นบ่อยที่สุดมาเรียงลำดับความสำคัญ จากนั้นให้จัดระเบียบทั้งเรื่องอาการที่เกิดขึ้นบ่อย, โรคที่มักจะต้องทำให้คุณไปหาหมอ, โรคประจำตัวต่างๆ ที่ต้องไปพบคุณหมอตามนัดอยู่เสมอ รวมไปถึงการบันทึกน้ำหนักในแต่ละเดือนร่วมด้วย การทำลักษณะนี้จะช่วยทำให้คุณเห็นภาพรวมของสุขภาพตัวเองและมองหาวิธีแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุด

3.เตรียมแผนรับมือ

เมื่อเห็นภาพรวมของสุขภาพตัวเองแล้ว ต่อไปคือการวางแผนสุขภาพเพื่อพร้อมรับมือกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น นำอาการเหล่านี้ไปปรึกษาแพทย์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ทำตารางออกกำลังกาย, ทำเมนูอาหารสุขภาพ และแผนกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีมากขึ้น

4.ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เมื่อทำแผนรับมือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้ทำอย่างต่อเนื่องภายใน 2 สัปดาห์เป็นขั้นต่ำ เพื่อทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินจนสามารถปฏิบัติตัวตามรางได้แบบอัตโนมัติและไม่เกิดการต่อต้าน เมื่อทำตามแผนสำเร็จควรให้ร่างกายได้หยุดพักการออกกำลังกาย 3 วัน และทานอาหารอร่อยตามชอบสัก 1 วัน เพื่อเป็นการพักร่างกายและทำให้ผ่อนคลายมากขึ้น

5.สรุปผล

เมื่อแผนสุขภาพที่จัดไว้ครบถ้วนและมีการปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้ว ให้ลองสรุปผลแผนของตัวเองภายใน 1 เดือน ให้ชัดเจน การบันทึกแผนนี้ให้คุณเขียนทั้งเรื่องของความเปลี่ยนแปลง, ประโยชน์ที่ได้รับ, อุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือข้อเสียของแผน เพื่อให้คุณได้นำมาทบทวนว่าแผนทั้งหมดให้ประโยชน์ต่อตัวคุณจริงหรือไม่

ถ้าคุณได้ทำแผนสุขภาพของตัวเองได้ครบตลอดทั้งปี คุณจะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองได้อย่างสมดุลมากขึ้น พร้อมทำให้คุณได้มั่นใจต่อการใช้ชีวิตที่สดใส ห่างไกลโรคร้าย และสามารถใช้ชีวิตประจำวันกับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น